ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ลำปาง


ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

- นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรและอุตสาหกรรม

- นิทรรศการด้านการเกษตรมีชีวิตจากหน่วยงานต่างๆ

- มหกรรมไก่ชน พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ไก่ชนจากซุ้มใหญ่ฟาร์มดังทั่วฟ้าเมืองไทย

- การแข่งขันบินโดรนเพื่อการเกษตร

- สาธิตการกรอเส้นใยสับปะรดเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

- สาธิตการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายเพิ่มรายได้

- เยี่ยมชมแปลงสาธิตงานวิจัยสายพันธุ์กัญชา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกรีนแฮนด์

- จำหน่ายผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา ผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้นไม้พันธุ์พืช ไม้ดอกไม้ประดับฮิวมัสล้านปี กาแฟลำปาง บริการรถนำเที่ยวบริเวณงานและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย