ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

มีปัญหาการใช้งานระบบติดต่อ คุณอภิชาติ 0900537553

การแข่งขัน
กติกา
ตววจสอบรายชื่อ
ลงทะเบียนแข่งขัน เลือกระดับ
การลำเลียงผลิตผลทางการเกษตร ด้วยกิจกรรมโยนไข่
การแข่งขันทักษะการออกแบบและเขียนแบบโรงเรือนด้านการเกษตรตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
การแข่งขันทักษะเดินสายไฟในโรงเรือนเพื่อการเกษตรตามมารตรฐานฝีมือแรงงาน
ปิดการลงทะเบียนระดับ กรอกใบสมัคร
การแข่งขันสัตว์เศรษฐกิจใหม่เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (ไก่ตั้ง)
จัดซุ้มและออกร้านเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ปิดการลงทะเบียนระดับ กรอกใบสมัคร
ประกวดคลิปชมสวนชวนทำเกษตรอินทรีย์
ประกวดบอนสี สีสัน บอนสี เกษตรแฟร์ลำปาง
ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภทกล้วยน้ำว้า
ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภทผักกาดหอม(ผักสลัด)
ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภทพริกขี้หนูผลใหญ่
ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภทฟักทอง
ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภทฟักเขียว
ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภทสับปะรด
ประกวดผลผลิตทางการเกษตร ประเภทส้มโอ
ประกวดผลผลิตทางการเกษตร สับปะรด ฟักเขียว พริกขี้หนูผลใหญ่ กล้วยน้ำว้า ฟักทอง ผักสลัด
ประกวดไก่แจ้สวยงาม
สร้างต้นแบบการสำรวจพื้นที่เกษตร ด้วยกิจกรรมจรวดขวดน้ำ
แข่งขันทักษะผู้ประกอบการกาแฟลำปางเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (Story telling)
แข่งขันทักษะเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer) สู่เกษตรกรลำปาง 4.0
ปิดการลงทะเบียนระดับ กรอกใบสมัคร
แผนธุรกิจด้านการเกษตร
แฟชั่นเส้นใยธรรมชาติ