แฟชั่นเส้นใยธรรมชาติ

จำนวนผู้เล่นต่อทีม        4 คน

จำนวนที่รับสมัคร       100 ทีมลงทะเบียน กดปุ่มด้านล่าง

ประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสร้างสรรค์