การแข่งขันสัตว์เศรษฐกิจใหม่เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจจังหวัดลำปาง (ไก่ตั้ง)

จำนวนผู้เล่นต่อทีม        1 คน

จำนวนที่รับสมัคร       20 ทีมลงทะเบียน กดปุ่มด้านล่าง

กรอกใบสมัคร