จัดซุ้มและออกร้านเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

จำนวนผู้เล่นต่อทีม        4 คน

จำนวนที่รับสมัคร       10 ทีมลงทะเบียน กดปุ่มด้านล่าง

กรอกใบสมัคร