การแข่งขันทักษะเดินสายไฟในโรงเรือนเพื่อการเกษตรตามมารตรฐานฝีมือแรงงาน

จำนวนผู้เล่นต่อทีม        2 คน

จำนวนที่รับสมัคร       10 ทีมลงทะเบียน กดปุ่มด้านล่าง

กรอกใบสมัคร