แข่งขันทักษะเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer) สู่เกษตรกรลำปาง 4.0

จำนวนผู้เล่นต่อทีม        1 คน

จำนวนที่รับสมัคร       10 ทีมลงทะเบียน กดปุ่มด้านล่าง

กรอกใบสมัคร