ติดต่อสอบถาม

งานประชาสัมพันธ์
054-342547-8 ต่อ 106

การเช่าพื้นที่
เช่าพื้นที่งานเกษตร 054-342547-8 ต่อ 105,108,202

รายชื่อผู้ประสานงานการแข่งขัน

#
หน่วยงาน/บุคคลทั่วไป
ชื่อผู้ประสานงาน
เบอร์โทร
จำนวนที่ลงทะเบียน
จำนวนประเภทการแข่งขัน
1
บุคคลทั่วไป นายอภิชาติ ปัญญา
0900537553
151
20
       
151