ตววจสอบรายชื่อ ประกวดคลิปชมสวนชวนทำเกษตรอินทรีย์

#
ทีม
หน่วยงาน
แก้ไข
1
ฤชุดา บุญเปลี่ยน
บุคคลทั่วไป
2
นายอนุภาพ กาญจนไพศิษฐ์
บุคคลทั่วไป
3
อัสดาภรณ์ ต๊ะพันธ์
บุคคลทั่วไป
4
นางจินดารัตน์ จินดารัตนทัต
บุคคลทั่วไป
5
นายเล็ก ต้อนรับ
บุคคลทั่วไป
6
นายวรเชษฐ์ ศรีวงศ์พันธ์
บุคคลทั่วไป